تالار ها

 1. انجمن بازی ترسناک

  1. 6
   ارسال
  2. 36
   ارسال
  3. شورای انجمن

   محلی برای ارتباط با مسئولین و مدیران انجمن

   91
   ارسال
 2. بخش تخصصی

  1. 26
   ارسال
  2. 6
   ارسال
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 3. تالار وحشت

  1. 45
   ارسال
  2. 3
   ارسال
  3. 9
   ارسال
 4. بحث و گفتگو

  1. 27
   ارسال
  2. بحث و گفتگوی آزاد

   بحث و گفتگوی آزاد در مورد بازی های ترسناک

   190
   ارسال
 5. مرکز دانلود

  1. 4
   ارسال
  2. 1
   ارسال
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  3. متفرقه

   دانلود موارد مربوط به بازی های ترسناک که در هیچ دسته ای قرار نمی گیرند .

   3
   ارسال
 6. Dead Space

  1. 3
   ارسال
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  2. 2
   ارسال
 7. Dino Crisis

  1. 21
   ارسال
  2. 27
   ارسال
 8. OutLast

  1. 21
   ارسال
  2. 1
   ارسال
 9. Resident Evil

  1. 9
   ارسال
  2. 56
   ارسال
  3. 20
   ارسال
  4. 19
   ارسال
  5. 47
   ارسال
  6. 36
   ارسال
  7. 14
   ارسال
  8. 45
   ارسال
  9. 22
   ارسال
  10. 13
   ارسال
  11. 52
   ارسال
  12. 2
   ارسال
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  13. 1
   ارسال
  14. 4
   ارسال
  15. 1
   ارسال
  16. 2
   ارسال
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  17. 1
   ارسال
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 10. The Last of Us

  1. 15
   ارسال
  2. 3
   ارسال