تالار ها

 1. انجمن بازی ترسناک

  1. 7
   ارسال
  2. 44
   ارسال
  3. شورای انجمن

   محلی برای ارتباط با مسئولین و مدیران انجمن

   119
   ارسال
 2. بخش تخصصی

  1. 54
   ارسال
  2. 30
   ارسال
  3. 6
   ارسال
 3. تالار وحشت

  1. 81
   ارسال
  2. 21
   ارسال
  3. 16
   ارسال
 4. بحث و گفتگو

  1. 106
   ارسال
  2. بحث و گفتگوی آزاد

   بحث و گفتگوی آزاد در مورد بازی های ترسناک

   390
   ارسال
 5. مرکز دانلود

  1. 8
   ارسال
  2. 2
   ارسال
  3. 1
   ارسال
  4. 1
   ارسال
  5. 1
   ارسال
  6. متفرقه

   دانلود موارد مربوط به بازی های ترسناک که در هیچ دسته ای قرار نمی گیرند .

   4
   ارسال
 6. Alan Wake

   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 7. Dead Space

  1. 5
   ارسال
  2. 2
   ارسال
  3. 7
   ارسال
 8. Dino Crisis

  1. 28
   ارسال
  2. 30
   ارسال
 9. OutLast

  1. 23
   ارسال
  2. 1
   ارسال
 10. Resident Evil

  1. 13
   ارسال
  2. 62
   ارسال
  3. 27
   ارسال
  4. 40
   ارسال
  5. 50
   ارسال
  6. 40
   ارسال
  7. 15
   ارسال
  8. 64
   ارسال
  9. 22
   ارسال
  10. 41
   ارسال
  11. 107
   ارسال
  12. 2
   ارسال
  13. 1
   ارسال
  14. 4
   ارسال
  15. 1
   ارسال
  16. 4
   ارسال
  17. 1
   ارسال
  18. 2
   ارسال
   • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  19. 5
   ارسال
  20. 1
   ارسال
 11. The Last of Us

  1. 17
   ارسال
  2. 3
   ارسال
 12. The Evil Within

  1. 16
   ارسال
  2. 2
   ارسال