1 تصویر

درباره این فایل

suite no. 3 in d major اثر یوهان سباستیان باخ موسیقی دان آلمانی که در نسخه نخست The Evil Within در اولین برخورد با Sadist  (اتاق شکنجه )از گرامافون شنیده می شود.

  • متشکرم 1بازخورد کاربر

هیچ امتیازی برای نمایش وجود ندارد.