1 تصویر

درباره این فایل

suite no. 3 in d major اثر یوهان سباستیان باخ موسیقی دان آلمانی که در نسخه نخست The Evil Within در اولین برخورد با Sadist  (اتاق شکنجه )از گرامافون شنیده می شود.
بازخورد کاربر

هیچ امتیازی برای نمایش وجود ندارد.