رفتن به مطلب

سناریو فارسی Resident Evil 6 - Ada Wong

 • وارد شوید
 • سناریو فارسی Resident Evil - Remake

  داستان از هلیکوپتری شروع میشود که بر فراز یک جنگل پرواز میکند
 • ادامه

  Resident Evil

  10 موضوع در این تالار قرار دارد

   • 7 پاسخ
   • 206 بازدید
   • 4 پاسخ
   • 448 بازدید
   • 2 پاسخ
   • 901 بازدید
   • 5 پاسخ
   • 361 بازدید
   • 6 پاسخ
   • 191 بازدید
   • 6 پاسخ
   • 1,281 بازدید
   • 2 پاسخ
   • 96 بازدید
   • 1 پاسخ
   • 1,281 بازدید
   • 2 پاسخ
   • 378 بازدید
   • 4 پاسخ
   • 405 بازدید
  ×