رفتن به مطلب

Mina

کاربر رسمی
آهنگ های مورد علاقه ی من

آخرین بار برد Mina در 19 بهمن

Mina یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

اعتبار در سایت

51 ضعیف

8 دنبال کننده

درباره Mina

 • درجه
  کاربر رسمی
 • تاریخ تولد 9 آذر 1378
 • Age 18

اطلاعات پروفایل

 • جنسیت :
  خانم
 • Age 18

رتبه

 • لیبل :
 • Age 18

آخرین بازدید کنندگان نمایه

376 بازدید کننده نمایه

حالت

 • خوشحال
 • احساس فعلی خوشحال
 • Age 18
 1. ONCE UPON A TIME

  قســمـت هشــتم: روانـــــــــــــی _________________________________________________________________ 1روز بــعد تــوی اتاقی که کلــر و شــری و ربکــا زنــدانیــن: در اتـــاق باز شد و زنــی وارد شــد ربــکا: تــو؟ قــیافـــت خــیــلی آشناس کــلــر:از مــا چــی میخوای؟ : منــو یادت نیومد ربــکــا چمبــرز؟ ربــکــا:کــم کــم داره یادم میاد صبـــ کــن ببیــنم تــو رو پیــش آریــاس دیــدم آره توـــ تــو خــواهــر همســر آریــاســی؟ : خــواهــر بیچاره ی مـــن خیـــــلــــــی شبیــــه تو بـــــــــود شــری: شــمــا همــو میشــناســین؟ کـــلــــر: از مـــــا چــــــی میخــــــوای روانـــــــــــــی؟ : شمـــاهــــا فـقــــــد ابــــــزاریــــــن ـــــــ ابزاری کـــه منــــو بـــــــه بــــــــرادرت میرسونـــه ربــکا: تــو انتـــقــام میخوای : درســـته پرفســـور ، پــدر مـــنـــو اون فـــرمانــده ی BSAA و اون مـــامـــور بـــی عرضـــه ی دولـــت بـــی عرضـــه کشـــت، مـــنــم واســـه رسیــدن بــه اونـــا بـــه شمـــا نیــــاز داشتـــم زن روبـــه شـــری کـــرد و ادامـــه داد: البـــتــه تـــو تـــوی نقشــــم نبـــودی تقصـــیر خودت بود کـــه اونجـــا بـــودی کـــلر: تــــو میـــخـــوای از بـــرادر مـــن انتـــقــام بگیــری؟کـــارت بیـــهودس روانـــی -_- : خـــواهیــــم دیـــد راســـتی یـــه مهــمون داریــم کــــه بـــه زودی بـــهتون ملحـــق میشـــه و احتمالـــن تا حــــالا ندیدینـــــش امیـــدوارم دوســـتای خوبـــی بشـــیــن ___________________________________________
 2. ONCE UPON A TIME

  قسمت هفتم:تـو کـی هـستــی؟ ______________________________________________ لیون وارد خــونــش میشه و برقا رو روشن میکنه. میره تو آشپــزخونــه و از یخچالش یه بطری آب بر میداره و در یخچالو میبنده ، صورتش رو که بر میگردونه ایدا رو میبیه که رو به روش وایساده :ایدا ! منو ترسوندی،میدونی معمولـــن وقتی میرن خونه ی کسی در میزنن :جدی؟ پس چرا پنجره رو ساختن؟ لیون می خنده و ایداـم همینطور لیون:اینجا چی کار میکنی؟ :خواستم یه قهوه مهمونم کنی :شرمنده که باید همین آبــو باهام شریک شی،درحال حاضر هیچ خوراکی ـی توی خونم پیدا نمیکنی ایدا: خرید کردن رو دوس نداری یا پول نداری؟ لیون: هیچ کدوم،وقت ندارم ایدا:وقت؟چطور؟ نکنه به خاطر دولتــه؟ :نــه،بیا بشین تا بــهـت بگم ________________________________________________________________________________________________________ ایــدا: پس اون ردفیلـد ازت کمـک خواسته تا خواهرش رو پیدا کنــی،کار انسـان دوستانه ایــه لـیـــون:نه فقد اون،شـــــری بــرکـــیــــــــن یکی از مامورای دولته که اونم به تازگی گم شده،جالب اینجاست که پرفسور ربــکــا چــمـبرزـم کــه تـوی همین اتفاقات اخیرن باهاش آشنا شده بودمـم گم شده ایــدا:کـه اینطور ، میدونی دارم بــه چــی فکــ میکنم؟ لـیـون:بـه چی فکـــ میکنی؟ ایــدا:تـو بیش از حد بـا دخــترا آشـنا میـشـی لیـون خندیـد ایـدا: حرفـمـو جـدی نگرفتی؟ لـیون:نـه منظورم ایــن نبــود،میدونی آشنـا شدن خیــلی فرق داره بـــاـــــــــــ ایـدا: بـــــا؟ لـیـون:مـن با هرکی آشنا میـشم بـه خاطـــر اتفاقایی کـــه بـرام میوفته ، امـــا خــب ، هیـچکدومشــون بـرام مثـل زنـی کـه اولــین بـار تـوی راکـون دیـدمشو اسـتاد در رفتن و الـــــــــبــته خوابیدن سرکاره نیـست ایــدا: عجـب زن جـالبـیـه ، حالـا اسمـش چـی هــس ؟ لـیـون لبـخند میـزنـه و گــف :از خـود مچـکـر،هـی میخوام بـرم ببینم میتونم چیزی پیدا کنم که بخوریم ، میشه تا برگردم از پنجره استفاده نکنی؟ ایـدا: قـول لیون پاشد که به آشپزخونه بره که یهویی در خونش محکــم بــاز شد و دود سیاهی خونش رو پــر کرد لـیون و ایدا سـرفه میکردن و نمیتونستن تو اون دود همــدیگـه رو ببیــنـن،لیون از پشـت بــه سرش ضربـه ای خورد و بیهـوش روی زمیــن افتـــاد ایـدا: لیــون ، کــــ کجــایـی؟ : اون خوابــش بـرد ، منـو ببخـش خـانـم وونـگ کـــه بایـد بی دلـیـل وارد ایــن بــازی شـــی :تـــو ، تــو کــی هســتی؟ ______________________________________________________________________________________________
 3. ONCE UPON A TIME

  خـــــــب ســـــــــــلام بــه خاطــر فاصلــــــه ای که افتـــاده معــذرت میخـوام خیر سـرم کنکــور دارم درکـم کنینادامه ی داستانم رو به زودی میزارم اینم بگم که C.Price هم توی نوشتنش قـراره بهـم کمـک کنـع
 4. ONCE UPON A TIME

  قسمــت ششم:مـا کجــاییـــم ؟ ______________________________________________________________________________________ توی اتاق تـــاریـکـی کــــــــه ربکا و شـــری زنــدانــــــــی بــــــودن: ربکـا: هی شری هنوز بیداری؟ :اهـــــوم ، خیلی دوست دارم بدونم که چرا اینجام : منم همینطور،راستـــی چرا اومده بودی آزمایشگاه؟ : براچـی میپرسی؟ : الان حدود 3 ساعته که اینجاییم،دارم کلافه میـــــــشـم حــرف زدن باعث میشه کمتر حس کنم مـیدونی در اتاق باز شد و یه نفر که نور نمیذاشت صورتش معلوم بشه یه نفر دیگه رو پرت کرد تو اتــاق و دررو بست و قفلش کرد ربکا: هـــــــی تو کیی؟ اون هیــچ جوابـــی نداد و مـــچ دستاش رو مالـــید قیـــافش معلوم نبود شری: چرا جواب نمیدی؟ ربکا: ببینم تو میدونی که ما کجاییم؟ :نـــه ولی اگه میدونستمم کمکی به حالتون نمیکرد شری: صدات خیلی شبیه به_____، کلــر تویی؟ :تو رو هم تو راه مهمونی گرفتن؟ ربکــا: بینم شما دوتا همدیگه رو میشناسین؟ کلــر دستای ربکا و شری رو باز کرد و گفت: یکم بیشتر از شناختن معمولی شـری: اما، من نمیفهمم ، ما چــرا ایــنــجـــایـیــم؟ کلر: خودمم نمیدونم، داشتم میومدم مهمونی که یهو توی یه خیابون سرم گیج رفت و خوردم زمین الانم که سر از اینجا در آوردم ربکا: مام همینطور، راستی من ربکام،ربکا چمبرز کلر: جای خوبی باهم آشنا نشدیم ربکا، من کلرم کلر ردفیلد ربکا: ردفیلد؟ کریس ردفیلد برادرته؟ کلر: از کجا برادر منو میشناسی؟ ربکا: قضیه داره عجیبتر میشه، آشنایی منو و برادرت برمیگرده به سالها قبل توی عمارت اسپنسر شری: خب حالا که باهم آشنا شدیم میشه فک کنیم و راهی واسه فرار پیدا کنیم؟ ربکا: آخه چطوری وقتی حتی نمیدونیم کجـــایـیـم؟ کلر: دیر یا زود معلوم میشه، فقد امیدوارم این داستان زیاد بد نباشه چون من حس خوبی بهش ندارم شری: ای کاش حداقل میدونستیم گناهمون چیه کلـر: نگران نباشین، هرجا که باشیم برادرم پیدامون میکنه و مارو نجات میده در اتـــاق باز شــــد و بـــازم همـــونی که نور باعث میشد که قیافـــش دیده نشه گــــفت : منم دقیقا میخوام که برادرت بیاد اینجا، کلــــی کـــار دارم باهاش کلـر: تو یه زنی؟از جون ما چی میخوای؟ : صبور باش خانم خانمــــا،همــون طـورکه گفتــی همه چــی معلـــوم میـــشه امـــا فعــلــن هنوز یه نفر دیگه باید به جمـــتون اضافـــه بـــشه _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5. مهم قالب جدید انجمن

  سلــام :) خسـته نــبـاشــین فقط خواستـم بـدونـم کــ عکـس نـمـایـه کـه وقـتی پسـت مـیـزاریــم نـمایـش داده مـیـشـه کــلــن کـوچـیـک شده یـــا فـقـد بـــرا مــن کوچیکتـــــر شـــده
 6. الــو انتخـاب تمـوم شد؟ :/

  1. C.Price

   C.Price

   هن؟ آره دیگه:2lxwef8:

   چرا همه این سوالو میکنن؟!؟!؟!

  2. Mina

   Mina

   یـنـی دیـگـه نمیـنویســی؟ :585552aff0f7e_emoticon(12):

  3. C.Price

   C.Price

   ت

   م

   و

   م

   ش

   د

   ه

 7. پیشنهادات و انتقادات

  سـلام :) دفه ی قبل گـفتـه بـودم کـع باگوشی نوشته ها مخصوصا اعداد خیلی توهمه .الان کـع تغییری نکرده و همچنان همونطوریـه نمیـشه کاری کرد کـع وقتی با گوشی میـایم امضاها هـم نمـایـش داده بشـع؟ بـاتـشـکـر :)
 8. پنج بازی ترسناک-پست اول مطالعه شود-

  برای من: 1 ------> اوت لست2 2-------> اویل ویتن (هنوز موفق نشدم نسخه جدیدش رو بازی کنم) 3-------> رزیدنت اویل1(البته نسخه ریمسترش) 4-------> رزیدنت اویل زیرو
 9. پیشنهادات و انتقادات

  سلام باگوشی نوشته ها مخصوصا اعداد خیلی توهمه اگه میشه بررسی کنین:-)
 10. بحث و گفتگوی آزاد در مورد Resident Evil

  اومدن شینجی میکامی که هنوز قطعی نی داستان اصلی اویل خیلی وقت پیش با نابودی راکون تموم شده
 11. Resident Evil 7

  قضیه ی پا و دستش رو خوب اومدی کلا این ایتن بدبخت تو بازی سلاخی شد :/ من فکر کنم کپکام با گندایی که قبلا زده الان دیگه خودش نمیدونه با شخصیتا چیکار کنه به خاطر همین دیگه از شخصیتای قدیمی استفاده نمیکنه. در مورد فنای بی جنبه هم که مگه خیلی وقت نیست که دیگه کسی رو الکی به کسی نمیچسبونن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مثلا اینبار میا رو به لوکاس بچسبونن
 12. مهم قالب جدید - نظر دهید !

  این که آخرین اخبار بالای صفحه نمایش داده میشه خیلی خوبه
 13. ONCE UPON A TIME

  قسمت پنجم:حرفه ای _______________________________________________ مرکز سازمان BSAA: جیل به اتاقی که کریس توش بود اومد کریس: جیل، پیداش کردی؟ :آره، باهاش حرف زدم. :خب چی گفت؟ جیل: تا چند ساعت دیگه باید بیاد. فقط نگفتم که تو کارش داری. کریس: خوبه، ممنون جیل. : قابلی نداشت همکار. اما چرا اون؟ کریس: چون اون تو کارش حرفه ایه. ___________________________________________________________________________________ 4 ساعت بعد: لیون وارد اتاق کریس شد و با دیدن کریس با عصبانیت گفت: نگو که اون کسی که به کمکم نیاز داره تویی. کریس: چرا منم. لیون: من فرشته ی نجات نیستم. جیل: ما واسه نجات دو نفر بهت نیاز داریم. لیون: نشنیدی؟ من فرشته ی نجات نیستم. کریس: این آخرین باره.کمکم کن تا خواهرم رو پیدا کنم. لیون: خواهرت؟ کلر ؟ کریس: آره، همونی که باهاش توی راکون آشنا شدی. جیل: چند وقت پیش اون و ربکا چمبرز ناپدید شدن. ربکا رو که میشناسی؟ لیون: زیاد از آشناییمون نمیگزره. کریس: بهمون کمک میکنی؟ لیون روی صندلی نشست و پاهاش رو روهم انداخت و گفت: راه دیگه ای ندارم. جالبه چون چند روز پیش هم یکی از مامورای دولت به نام شری برکین گم شد. میشناسیش مگه نه؟ کریس: آره توی آدونیا با پسر وسکر دیدمش. لیون: سرنخی ندارین؟ جیل: من یه چیزی پیدا کردم. کریس: جدی؟ چی؟ جیل: توی اتفاقاتی که بین شما و آریس افتاد ، همه ی آدم بدا نابود نشدن. لیون: چی؟ کی؟ جیل: خواهر زن آریس. _______________________________________________________________________________________________________________________________________
 14. شایعه: Resident Evil Revelations 3 در حال ساخت

  خب چون معنی رولیشنز افشاگری هست شاید کپکام بخواد حقایق زندگی ایدا یا حتی جسیکا رو فاش کنه.البته ایدا توی اویل6 یکی از شخصیتای اصلی بود
 15. :D:فعال شدنت مبارک:D:

×