رفتن به مطلب

سناریو فارسی Resident Evil 3- Nemesis

 • وارد شوید
 • سناریو فارسی Resident Evil - Remake

  داستان از هلیکوپتری شروع میشود که بر فراز یک جنگل پرواز میکند
 • ادامه
 • سناریو فارسی Resident Evil 6 - Chris & Piers

  سناریو فارسی Resident Evil 6 - Chris & Piers
 • وارد شوید
 • سناریو فارسی Resident Evil 6- Jake & Sherry

  جیک مولر در حالی که سوت میزند یا سیب را بالا پایین میاندازد ودر یک خرابه راه میرود. سپس روی زمین نشسته و یک سرنگ را تماشا کرده وبه خود تزریق میکند.
 • وارد شوید
 • سناریو فارسی Resident Evil 6 -Leon & Helena

  لیون سلاحش را به سمت یک زامبی گرفته که درحال خوردن یک جسد است . و در ذهنش تصاویری از صحبت های رئیس جمهور مرور میشوند.
 • وارد شوید

  پست های پیشنهاد شده

  _ جولیا برو درو وا کن!
  تالیا : چرا من باید برم ؟
  _ زودباش دیگه
  تالیا سمت در رفت و در رو باز کرد : خدای من ایدا! حالت خوبه ؟ ( نگاهی به دور و بر ایدا انداخت ) تنهایی؟
  ایدا : خب وین رفت پیش خانوادش.
  تالیا : واقعا؟ آمم .. باشه بیا تو
  ایدا وارد خونه شد.
  جولیا: به به تشریف آوردید ! لطفا قبل از اینکه یهویی بری یه چیزی بگو . داشتیم برات آگهی میزدیم!
  ایدا : آگهی ؟ فکر نمیکنی دستگیرم کنن ؟
  تالیا : جولیای خنگ ! میخواستی ایدا توی دردسر بیفته؟
  ایدا روی کاناپه نشست : بهرحال من امشب برمیگردم نیویورک.
  جولیا ( با تعجب ) : برمیگردی؟
  تالیا : اما تو که تازه اومدی!
  ایدا : همین الانشم زیادی تو دردسر بودیم! ممکن بود بمیرید !
  جولیا : خب حالا که زنده ایم!
  ایدا با عصبانیت : من نمیتونم ریسک کنم!
  تالیا : اما..
  ایدا : فردا ساعت 12 ظهر بلیت دارم.
  جولیا به ساعت مچیش نگاه کرد : خب به پاسی از صبح رسیدیم! ساعت 12 شد!
  تالیا : جولیا ینی تو میخوای ایدا به همین راحتی بره ؟
  جولیا : ایدا رو که میشناسی . نمیشه جلوشو گرفت! وقتی یه تصمیم میگیره دیگه کسی نمیتونه نظرشو عوض کنه!
  تالیا : ولی یه نفر تونست!
  ایدا : اون یه نفر شاهکار کرد ! خب میشه درموردش حرف نزنیم ؟
  جولیا : من که میرم بخوابم!
  .........ساعت 4 صبح......
  تالیا به آرامی درحالی که سوییشرتش رو میپوشید در خونه رو باز کرد و رفت بیرون.
  بارون میومد و خیابونا لغزنده بود ... تالیا به دور و برش نگاه کرد. : چقد خلوته!
  سپس دستش رو توی جیبش برد و کارتی رو در آورد که یه آدرس روش نوشته شده بود : هتل مارونس
  ......دقایقی بعد......
  تالیا جلوی درب هتل ایستاد : پیداش کردم!
  با خوشحالی وارد هتل شد و سمت اطلاعات رفت : ببخشید اتاق 114 از کدوم طرفه ؟
  : طبقه ی سوم سالن اول
  تالیا : ممنون.
  تالیا به سمت آسانسور رفت ...به طبقه ی سوم رسید و اتاق رو پیدا کرد . زنگ کوچیک  بقل در رو فشرد .
  لیون در رو باز کرد : تالیا ؟
  تالیا : به کمکت احتیاج دارم لیون!
  ...


  پایان ایپزود 25 

  تالیا و لیون روی مبل نشستن .
  لیون : خب قضیه چیه ؟
  تالیا : درمورده وینه .
  لیون : همون پسره ؟
  تالیا :آره.
  لیون : خب مشکل چیه؟
  تالیا : وقتی که ایدا اومد پیش شما من روی ماشین یه نوشته دیدم که خب مطمئنم وین اونو نوشته بوده چون وین همون موقع پشت یه درخت قایم شده بود!
  لیون : اما وین پیش ما بود...
  تالیا ( با ترس ) : پس...پس یعنی..
  لیون : لعنتی من باید اینو گزارش بدم!
  تالیا : نه صبر کن!جون ایدا در خطره!
  لیون : اون پیام چی بود ؟
  تالیا : مراقب..خانوم باش...
  ................
  جولیا : ایدا !
  ایدا چشماش رو باز کرد و  پتو رو از خودش کنار زد : چیه ؟
  جولیا :تالیا..تالیا نیست!

  ایدا : نیست ؟ منظورت چیه ؟

  تلفن حونه در همین لحظه زنگ میخوره...

  جولیا سمت تلفن رفت و اون رو ورداشت : بله؟

  سپس جولیا نگاهی به ایدا کرد : با تو کار دارن..

  ایدا تلفن رو از جولیا گرفت : بله ؟

  : وانگ ؟

  ایدا : خودمم.

  : عمارت شرق کرنس .

  ایدا : چی ؟

  تلفن قطع شد.

  جولیا : کی بود ؟

  ایدا : نمیدونم ولی باید همین الان برم 

  جولیا : منم باهات میام.

  ایدا : تو  همینجا بمون وقتی تالیا برگشت بهم زنگ بزن باشه؟

  جولیا : باشه.

  ......................دقایقی بعد ایدا حاضر شد و به سمت عمارتی رفت که  بهش گفتن.....

  زنگ خونه به صدا در اومد .

  جولیا سمت در رفت و در رو باز کرد : فکر نمیکردم انقد زود...تالیا؟

  تالیا و لیون پشت در ایستاده بودن .

  تالیا : ایدا کجاست ؟

  جولیا : چند دقیقه ی پیش رفت بیرون که دنبال...

  لیون : لعنتی!
  ..................

   

  به اشتراک گذاری این ارسال


  لینک به ارسال
  به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  فلش بک :
  زن دوان دوان از دستشون فرار میکرد و سعی میکرد که یه جا مخفی بشه...بارون میومد . زن برگشت سپس با کلتش به مغز یکی از آنها شلیک کرد . عجیب بود اون وقت شب...و اون شهر چطوری به این زودی آلوده شده!
  بعد از اینکه هر سه زامبی را کشت کنار کیوسک تلفن رفت و شروع به شماره گرفتن کرد:
  9..24.. همین طور اعداد را میگفت و میزد .
  _ بله؟
  + منم . الان همونجام .
  _ اوه پس موفق شدی؟
  + تو باید بهم میگفتی تو این جهنم چه خبر شده! چقد از شهر آلودست؟
  _ فقط همون محله اس ولی به لطف تو تا آکیتا ادامش میدیم..
  زن در حالی که نفس نفس میزد : لعنت بهت ! مورد کجاست؟
  _ توکیو. خیابون هشتم . توی یه هتله . الان پیش ماست میتونی بیای ببینیش!
  تلفن قطع شد.
  زن تلفن رو سرجاش گذاشت: وای به حالت اگه دروغ بگی !
  سپس سمت آدرس حرکت کرد.
  فلش بک :
  مرد وارد شد . .لیون روی صندلی بسته شده بود .
  _ تو کلر ردفیلد رو میشناسی؟
  لیون : کلر؟
  _ فقط به بگو میشناسیش؟
  لیون : مجبور نیستم جوابتو بدم!
  ........
  زمان حال...
  ساعت 7 صبح..
  صدا شکستن شیشه توی اتاق تالیا تالیا رو بیدار کرد . پنجره اتاقش شکسته بود و بیرون بارون میومد. چند قطره وارد اتاق شد و روی تالیا ریخت . تالیا پتو رو کنار زد : چه خبره؟
  سپس پنجره ی حیاط پشتی رو دید و سریع از اتاق خارج شد....امکان نداره..شهر پر بود از زامبی هایی که داشتن از باقی مردم تغذیه میکردن.
  تالیا به سرعت سمت جولیا و لیان رفت که روی مبل نشسته بودن و جولیا داشت با فلش بک آپ پیامای پاک شده ی تلفن ایدا رو چک میکرد.
  تالیا به سمتشون رفت و درحالی که میترسید : اون بیرون..اون بیورن اوضاع خوبی نداره بروبچ !
  در همین حال بود که جولیا با خوشحالی : پیداش کردم!
  ناگهان پنجره ی یکی از اتاقا شکست و چند زامبی وراد خونه شدن. جولیا شماره تلفنی که آخرین بار به ایدا پیام داده بود رو یادداشت کرد و در جیب خود گذاشت . لیون کلتش رو در آورد : باید از اینجا بریم . وسایلی که میخواید و مهم هستنو زود جمع کنید .
  سپس لیان شروع به شلیک به تک تک زامبی ها کرد . تالیا پس از مدتی با ساک کوچکی از اتاقش بیرون اومد .
  لیون : اینجا اسلحه هم دارید ؟
  تالیا در ساکش رو باز کرد . ساک پر بود از خشاب و اسلحه های مختلف. لیون یه کلاش برداشت . : خب این ماله من .
  شروع کرد به شلیک به زامبی هایی که در اطرافشون بودن . بعد از کشتن چند زامبی از خونه بیرون رفتن .
  .....مدتی بعد....
  گوشه ای پناه گرفتن . جولیا تلفنش رو در آورد و شماره ای که روی کاغذ نوشته بود رو وارد کرد و باهاش تماس گرفت ...
  _ بله؟
  + ایدا کجاست ؟ تو کدوم ماد....
  لیون : آروم..آروم باش /:
  جولیا نفس عمیقی کشید. : ببین ژیگول نمیدونم کدوم خری هستی و کجایی ! ایدا کجاست؟
  _ ایداوانگ رو میگی؟
  + کجاست ؟
  _ میخوای ببینیش؟ اوه ببینم تو جولیایی؟
  + عوضی تو کی هستی؟ جوابمو بده ایدا کجاست ؟
  تلفن قطع شد.....
  جولیا گوشی رو محکم به زمین پرت کرد !
  لیان : اون چی گفت؟
  جولیا : هیچی نگفت ! فقط اسم منو گفت .
  تالیا : بچه ها فک کنم یه پارتی بزرگ داریم امشب...
  سپس با دستش به آتش بازی های توی آسمون اشاره کرد .
  لیان : میریم همونجا!
  پایان ایپزود 28 


   

  به اشتراک گذاری این ارسال


  لینک به ارسال
  به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  ............عمارت شرق کرنس..............
   ایدا روی مبل روبروی مردی نشسته بود . لیوان قهوه رو روی میز گذاشت : پس ازم میخواید باهاش حرف بزنم چون بهتون اطلاعات میده ؟
  مرد دستش رو زیر چونش گذاشت : درسته . بعدش هرکار میخواید میتونید انجام بدید .
  ایدا پوزخند زد : خب اگه اینکارو نکنم چی؟ چون قرار داد ما خیلی وقته تموم شده .
  _ خب دوباره تمدیدش کردم ! ( سپس پوزخند زد و لب تابش رو نشون ایدا داد )
  ایدا با تعجب به مانیتور خیره شد ... دوربنی های مدار بسته شهر زامبی هایی رو نشون میدادند که درحال تغذیه از باقی مونده ها هستن . ایدا توی یکی از دوربین ها لیان بهمراه جولیا و تالیا رو دید !
  مرد به سرعت در لب تاب رو بست !
  _ خب نظرت چیه ؟ هالووین نزدیکه مگه نه ؟
  ایدا : اینکارا برای چیه ؟
  _ فقط باهاش حرف بزن . چیز زیادی نیست در قبال آنتی بادی درست میگم ؟
  ایدا : بهتون اعتماد ندارم .
  _ ما هم همینطور..
  ایدا : نوعش چیه ؟
  _ فرض کن مثل یه رژ لب 24 ساعته است !
  ایدا پوزخند زد : رژ لب ؟ مثال بهتری گیر نیاوردی؟ با جسدای خورده شده چیکار میکنی؟
  _ زامبیا درواقع اونارو نمیخورن . تظاهر به خوردن میکنن.
  ایدا : خب بزا نتیجه گیری کنیم . این یه ویروس 24 ساعته است و اگه من با یه نفر حرف بزنم تو آنتی شو توی شهر پخش میکنی شهرو مثل اولش میکنی و منم فقط یه دختر ساده لوحم که فکر کردی با اینا میتونی گولش بزنی یا با یه آب پرتقال ببریش خونه . درست نمیگم ؟
  مرد خندید : ازت خوشم میاد وانگ ! خیلی رک هستی ولی ساده  لوح نیستی . شاید تو عمرم بتونم چند نفو گول بزنم ولی هرگز نتونستم تورو گول بزنم چون بعدش با چند تا تیکه و حرفای معنی دار سورپرایز میشم.
  مردی وراد اتاق شد : قربان . تشریف آوردن .
  _ راهنمائیشون کنید داخل !
  زنی وارد اتاق شد .
  ایدا با تعجب : دیکسی؟
  دیکسی : آره...خودمم!
  ....................
  ایدا و دیکسی روبروی هم روی صندلی نشسته بودن .
  ایدا پوزخند زد : میبینم که زیادی هوای روسیه بهت ساخته !
  دیکسی پاش رو روی هم انداخت و دست به سینه نشست : آره تازه کجاشو دیدی !
  ایدا : خب ، برو سر اصل مطلب. چی میخوای بگی ؟
  دیکسی : نمیتونم اینجا بهت بگم . ایدا .. تو باید درستش کنی ! میسپارمش به خودت . آنتی ویروسو ازشون بگیر و کارت رو انجام بده حتی اگه باعث مرگ من شد.
  ایدا : چی میخای بگی؟
  دیکسی یقه ی لباسش رو کنار زد و گردنش رو نشون داد .
  ایدا : کی گازت گرفتن ؟
  دیکسی : تو راه اینجا . تقریبا 1 ساعت پیش.
  ایدا : برای چی براشون کار میکنی؟
  دیکسی : من فقط میخواستم خرج عمل دنیل رو از پدرم بگیرم .اما...اما خودت که دیدی کرنس نذاشت !
  ایدا : کرنس الان رئیس جمهوره اینجاست . میدونستی؟
  دیکسی : دختراش چی شدن ؟
  ایدا : اونام تو همین خراب شده زندگی میکنن..
  دیکسی خندید : پس اونام پدرشونو ول کردن ؟
  ایدا پوزخند زد : آره.
  سپس از روی صندلی بلند شد و به طرف در رفت . لحظه ای مکث کرد : حواست باشه . چیزی که تو این شهر زیاده گرگه !
  دیکسی : امیدوارم ملاقات بعدیمون یه جای بهتر باشه !
  ایدا از اتاق خارج شد .
  .............................


  پایان ایپزود 29 

  به اشتراک گذاری این ارسال


  لینک به ارسال
  به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  لیان ، جولیا و تالیا به محلی رسیدن که روی پشت بومش آتیش بازی راه انداخته بودن .
  وارد ساختمون شدن . یه اداره ی پست معمولی بود .
  لیان : جولیا تو همراه تالیا باش  جدا میشیم.
  جولیا : باشه.
  جولیا و لیان از هم جدا شدن. لیان به اتاق کنترل دوربین ها رسید . نگاهش به یکی از مانیتور ها افتاد .. : ایدا ؟
  ایدا توی یکی از اتاق ها درحال صحبت با یه نفر بود .
  لیان کد ، و شماره ی اتاق رو دید و به سمت اون رفت .
  ..........
  دقایقی بعد لیان ایدا رو دید که روی زمین افتاده . به سرعت سمتش و بلندش کرد : حالت خوبه ؟ ایدا!؟
  ایدا چشماش رو باز کرد : لیون ؟
  لیون : چه اتفاقی افتاده ؟
  ایدا به سرعت بلند شد و به سمت یکی از اتاقا رفت! لیون هم همراهش رفت . اتاق خونی بود اما کسی اونجا نبود .
  ایدا با عصبانیت دستشو مشت کرد : لعنتیا! بردنش..
  لیون : کیو ؟
  ایدا : دیکسیو . اونا میدونستن آلودست ! باید بریم دنبالش. یه اسلحه بهم بده .
  لیون کلت کمریش رو به ایدا داد.
  ایدا اسلحه رو گرفت و درحالی که گارد گرفته بود همراه لیون از ساختمون خارج شدند.
  در راه صدایی شنیدند : کمک!
  به سمت صدا دویدند . ... تالیا روی یه صندلی بسته شده بود و دور بر صندلیش پر بود از لیزر .
  ایدا : حالت خوبه تالیا ؟
  تالیا : ایدا این یه تله اس! فرار کن . برید دنبال جولیا . اونا دنبالشن
  لیون : شماها چیکار کردید؟
  تالیا : جولیا یکی شونو کشت و یه کیف دستی ازشون گرفتیم که توش یه چیزی مثل آنتی ویروس بود . اوناهم افتادن دنبالمون . من طعمه شدم جولیا فرار کنه که ..
  ایدا: لیون تو همینجا بمون و سعی کن تالیا رو بیاری بیرون .
  لیون : میبینمت.
  ایدا سرشو به معنیه مثبت تکون داد و راهی شد .
  .............................
  جولیا به بن بست خورده بود .
  _ تکون نخور! دستاتو بزار روی سرت حالا!
  ایدا که پشت سر سرباز ها بود با کلت همه رو هدشات کرد و به سمت جولیا رفت : تو حالت خوبه ؟
  جولیا کیف رو به ایدا نشون داد : همین بود؟
  ایدا : چرا تو و تالیا اینجائید ؟
  جولیا چیزی نگفت .
  ایدا فریاد زد: گفتم چرا؟
  جولیا : همراه لیون اومدیم که تو رو..
  ایدا با عصبانیت : پس لیون آوردتون ؟ سپس پوزخند زد : جولیا تو همین الان میری خونه!
  جولیا : اما..
  ایدا : گفتم برو!
  جولیا سرش رو پائین انداخت و کیف رو به ایدا داد : میبینمت! مارو باش برای نجات کی اومدیم..
  سپس به سمت در خروجی رفت . ایدا نفس عمیقی کشید و سمت اتاقی رفت که تالیا توش بود . لیون موفق شده بود لیزر رو از کار بندازه و تالیا رو بیرون بیاره . ایدا رو به تالیا کرد : جولیا جلوی در ساختمون منتظرتونه . همراه لیون برید .
  لیون : ما باتو میریم بیرون ایدا . برای همین اینجائیم.
  ایدا جدی تر  شد : نباید میاوردیشون! تو هیچ میدونی اونا چقد تشنه ی خون کرنس هان ؟
  لیون که دید ایدا عصبانیه رو به تالیا کرد : میریم بیرون تالیا .
  تالیا : اما ایدا چی؟
  لیون با کنایه : فک کنم دلش میخاد هیمنجا بمونه !
  ایدا پوزخند زد : روز خوش !
  لیون و تالیا به سمت در خروجی رفتن .
  ایدا از پله های اظطراری به پشت بوم رفت .
  دیکسی روی زمین افتاده بود و چند سرباز جلوی اون بودن و ایدا رو نشونه گرفته بودن .
  ایدا پوزخندی زد و اسلحه اش رو زمین گذاشت و دستاش رو بالا برد .
  ایدا: خب کرنس حالا امنه چرا نمیای بیرون؟
  کرنس از پشت سر ایدا اومد و به دست هاش دستبند زد : خوشحالم از اینکه دوباره میبینمت ایدا.
  ایدا : یه چند سالی میشه نه ؟
  مرد خندید و از پشت ایدا بیرون اومد و جلوی او ایستاد : شنیدم دخترام زیاد برات دردسر درست میکنن
  ایدا : اشتباه نکن اونا دردسر نیستن. دردسر توئی!


  پایان ایپزود 30 
  ( بابت تاخیر عذرمیخام /: 

  • متشکرم 1
  • ها ها 1

  به اشتراک گذاری این ارسال


  لینک به ارسال
  به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

  برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

  ایجاد یک حساب کاربری

  برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

  ثبت نام یک حساب کاربری جدید

  ورود به حساب کاربری

  دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

  ورود به حساب کاربری


  ×