Wolfwand Rubel

سلاح های رزیدنت اویل 7

پست های پیشنهاد شده

سلاح ها رزیدنت اویل 7

 

 

44 MAG

 

 

M44_Magnum.png

 

 

 

این سلاح درتریلر زوئی با بدست آوردن 9 سکه عتیقه در بیرون ازمحدوده خانه اصلی پیدا میشود و یا در دفتر معدن در نزدیک باتلاق. زمانی که بار اول استفاده شود پر بوده و قویترین سلاح شلیکی بازی است. در مقایسه با Albert -01 این سلاح با هر شلیک نیروی بسیار زیادی را وارد میکند.خشاب سلاح حاوی 7 گلوله بوده و دو جا را در اینونتوری اشغال میکند. این سلاح برای کشتن Molded ها تنها به یک گلوله نیاز دارد. تیر این سلاح کمیاب بوده واغلب با دقت زیادی مخفی شده است.

 

 

Albert-01

 

Albert_01.jpg

 

 این سلاح در حین مبارزه نهایی  به بازیکن داده بمشود. 9 گلوله دارد و در حین تیر اندازی نشانه گر لیزری دارد. زمانی که با ان شلیک کنید گاز آبی از آن بیرون می آید. در صورتی که یکبار بازی را به پایان ببرید این سلاح باز میشود.همچنان دارای قدرت بسیار زیادی است. این سلاح میتواند با MG44 مقایسه شود با این تفاوت که یک جا را اشغال میکند.

 

 

 

AMG-78

 

AMG_78.png

 

این سلاح میتواند در کنار دستان خالی جو استفاده شود  ولی با دست چپ این سلاح موجب آسیب های جز ئی میشود. این سلاح میواند به مرحله مختلف قدرتمند گردد و میتواند با یک ضربه یک molded چاق را از پای در آورد.

 

 

AMG-Dual

 

 

AMG_Dual.jpg

 

 

AMG-Dual در "پایان زوئی" یافت میشود. این سلاح با بدست آوردن سطح سخت " جو باید بمیرد " بدست می آید. پس از بدست اوردن این رنک میتوان این سلاح را در ایتم باکس در بازی جدید یافت. این وسیله به عنوان یکی از توانایی های مبارزاتی جو بدون سلاح کار میکند. به او قدرت بیشتر ی داده واجازه میدiد مشت های محکمتری زده و حملات ویژه داشته باشد.

 

 

Axe

 

RESIDENT_EVIL_7_biohazard_Toy_Axe_pick_up.jpg

تبر یک سلاح سرد با برد و دامنه  آسیبی کوتاه است.  این سلاح تند وضعیف بوده ولی زمانی که  دکنه نشانه گیری  را بگیرید و سپس حمله را بزنید، این سلاح کند وقوی میشود. علاوه بر استفاده از تبر به عنوان سلاح میتوان برای تکه تکه کردن وسایل ردر محیط استفاده شود.تبر میتواند در اجسام اطراف گیر کند وتا زمانی که بازیکن بتواند آن را بیرون بکشد کمی طول میکشد.

تبر درا تاق مهمان استو پس از اینکه میا ایتن را پرتاب میکند روی زمین پیدا میشود. پس از آن  تبر با او خواهد بود. باید علیه میا از آن استفاده شود. البته تبر برای مدتی گم میشود ولی متوان دوباره آن را یافت

 

 

Bare Fists

مشت بخشی از گزینه های اولیه اینونتوری جو بیکر است. این نشان میدهد جو قدرت زیادی در مشت زدن داشته و مهارت کافی دارد. خود این سلاح نمیتواند استفاده شود یا در جعبه آیتم گذاشته شود. لازم هم نیست انتخاب شود تا جو بتواند از آن استفاده کندو این سلاح میواند با AMG78 ویا AMGDual جایگزین شود.

 

 

Blue Blaster

 

RESIDENT_EVIL_7_biohazard_Blue_Baster_examine_.jpg

 

این سلاح در بازی کوچک 55 سالگی جک پیدا میشود. این نوعی سلاح شبیه به M19  است با اینحال دسته آن آبی و مشکیست.

این سلاح بینهایت است  و با توجه به قدرت آن سلاح خوبی برای مبارزه با molded ها هستند.  با اینحال زمان کمی برای استفاده از این سلاح وجود دارد .پس از آن این سلا خود به خود از اینونتوری حذف میشود.

 

 

Burner

burner_RE.jpg

 

این سلاح به خود بازیکن صدمه میزند. برای ا ینکه آسیب نبیند لازم است یکسره از دکمه آتش استفاده نکنید. مارگارت در فرم جهش یافته در مقابل این سلاح آسیب پذیر است. هرچند این سلاح در مواجهه با سایر موجودات مناسب نیست و  آسیب بسیار جزئی به بقیه موجودات وارد میکند. این سلاح 2 جا در اینوتوری  میگیرد و از سوخت استفاده میکند. 150 گلوله هم در زمان بیشتر نمیگیرد. این سلاح در بازی توسط ترکیب برنر گریپ و برنر نازل بدست می آید.

 

 

 

 

Chainsaw 

 

RESIDENT_EVIL_7_biohazard_Chainsaw_equip.jpg

 

اره برقی درا تاق کالبد شکافی پیدا میشود . این سلاح در اولین در گیری با جک بیکر بدست می آید .فشردن دکمه شلیک باعث میشود ایتان اره برقی را تکان دهد.  و نگه داشت نشانه گیری و سپس شلیک اره برقی را روشن میکند. البته مدت آن محدود است. این سلاح برای بازکردن در ضروریست و حتما باید آن را برداشت. پس ازباز کردن قفل ایتن آن را بیرون می اندازد  وبازیکن نیمتواند آن را بردارد.

 

 

Circular Saw

Circular_Saw.jpg

 

این سلاح به عنوان سلاح سرد بازی مطرح شده ودر مقایسه با چاقو بسیار مفید تر است.برای اینکه این سلاح بدست بیاید بازیکن میباستی بازی را در 4 ساعت به پایان برساند تا سلاح باز شود.

 

Crowbar 

 

RESIDENT_EVIL_7_biohazard_Crowbar_examine.jpg

 

 

این سلاح تنها زمانی یافت میشود که بازیکن بخواهد زوئی را نجات داد . در کشتی تخریب شده در اتاق موتور یافت میشود.  این سلاح بلافاصله پس از نجات ایتن از دست اویلین توسط میا بدست می آید . زمانی که بازیکن تمامی تسلیحاتش ار از دست داده است. این سلاح مانند تبر است. زمانی که میا از بین برود ، سلا ح از اینونتوری حذف میشود.

 

G17 Handgun

 

 

این سلاح ضعیفی بوده ولی با گلوله های خاصی قدرتمند میشود. این سلاح در بازی اصلی در گاراژ خانه اصلی در طبقه اول است. زمانی که افسر پلیس کشته شده واین سلاح به اتن میرسد. اگر در حین مبارزه با او این سلاح را برندارید  در مقابل نردبان یافت میشود. این سلاح برای ادامه بازی ضروریست.

 

Gold Blaster

RESIDENT_EVIL_7_biohazard_Gold_Blaster_examine.jpg

زمانی که از بازی اصلی  " خانه اصلی شماره 2"  رینک S بگیرید این سلاح بدست می آید. این سلاح بینهایت است  سرعت زیادی دارد نیاز به ریلود ندارد ولی ضعیف است. زمان استفاده از این سلاح محدود میباشد.

 

 

 

 

Grenade Launcher 

 

Grenade_Launcher_2002.jpg

 

گرانید لانچر دو نوع مهمات دارد.تیر های آتشین و تیر های اعصاب. این سلاح دو جا را در اینونتوری اشغال میکند. و در آن واحد تنها یک تیر شلیک میکند. هردو نوع تیر بسیار قدرمندند. تیر های آتشین در فرم جهش یافته مارگارت بسار قدرتمند اسیب میزنند.  در زمان تبدیل جک نیز بسیار مفیدند. اگر بر روی یک molded عادی استفاده شود میتواند دست وپای او را از هم جدا کند.تیر های عصبی میتواند موجب فلج شدن Molded ها شده و آنها را به شدت ضعیف کند.تیر های اعصاب کمتر یافت میشود. به طور کلی مهمات این سلاح بسیار ضعیف است. در حالت معمولی و ساده بازی ، این سلاح در اتاق تجهیزات در حانه اصلی طبقه اول یافت میشوند. که برای بدست آوردن آن به کلید کلاغ نیاز است و در درجه سختی خانه دیوانه بر روی میز در تریلی یافت میشود اگر انجا برداشته نشود در باتلاق ، در دفتر اصلی بدست می آید.

 

M19 Handgun

 

Resident_Evil_7_Teaser_Beginning_Hour_M19_Handgun_examine.jpg

 

این سلاح 8 تیر جا دارد و ا G17 3 گلوله کمتر میگیرد با اینحال سلاح قوی تری بوده و نرخ شلیک آن به خصوص شلیک بحرانی آن بسیار خوب است..در  بازی اصلی این سلاح درا تاق مهمان در طبقه سوم عمارت قرار دارد .این سلاح میتواند با تعمیر هند گان شکسته توسط کیت تعمیر بدست آید.

 

M37 Shotgun

 

M37_Shotgun.jpg

 

از شاتگان شکسته برای شلیک استفاده نمیشود. تا اینکه بازیکن مدل شاتگان را بیابد. میتوان این سلاح را با کیت تعمیر ، مجدد بازسازی کرد. و یا با فدا کردن M37 و هند گان شکسته و یا با دو تفنگ دیگر.

این سلاح دو تیر داشته ولی قدرت بسیار زیادی دارد. این سلاح دو جا میگیرد.

 

MPM Handgun

 

MPM_Handgun.png

 

این سلاح در بخش میا بدست می آید. در حالت ساده و نرمال در اتاق تعمیر درون یک کشوی میز پیدا میشود ویا در کشتی شکسته طبقه اول در مود خانه دیوانه در طبقه سوم کشتی شکسته در اتک بای بر روی یک میز قرار دارد.زمانی که بار اول پیدا شود 2 گلوله خواهد داشت. این سلاح از نظر قدرتی مانند G17 است . پس از نجات ایتن این سلاح به ایتم باکس منتلق میشود.

 

P19 Machine Gun

P19_Machinegun.jpg

 

اولین باری که این سلاح دیده می شود در E-001 نوار میباشد. پس از پایان بخش  میا میتواند سلاح را در کمد کابینت کابین پیدا کند که در راهرو 4 ام قرار داشته و به سادگی میتوان آن را ندید. برای بدست آوردن این سلاح به کلید نیاز است که در طبقه دوم می باشد. پس از نجات ایتن سلاح به ایتن منتقل میشود.گرچه این سلاح زیاد قوی نیست ولی نرخ شلیک بالایی دارد و ظرفیت آن نیز زیا د است. و در یک لحظه میتواند صدمه بیشتری نسبت به هندگان ایحاد کند.تیرهای این سلاح به وفور یافت میشوند.

 

Red Blaster

RESIDENT_EVIL_7_biohazard_Red_Baster_examine.jpg

 

 

این سلاح از لحظه بدست آوردن تفاوت فاحشی با بقیه تسلیحات دارد این سلاح  باعث افزایش توان حرکت شده و تیر بینهایت دارد وسرعت شلیک آن بالاست

البته مدت محدودی برای استفاده از آن وجود دارد

 

 

Stake Bomb

 

RESIDENT_EVIL_7_biohazard_Remote_Bomb_examine.jpg

 

 

در بازی ، ایستک بمب به عنوان یک بمب کنترلی در بازی یافت میشود. .این سلاح در دی ال سی  " پایان زوئی " یافت میشود و میتواند در ترکیب با اسکرپ متال و شاخه درخت ترکیب شود.

 

 

 

 

Throwing Spear

RESIDENT_EVIL_7_Throwing_Spear_examine.jpg

 

این سلاح به عنوان دومین سلاح در پایان زوییی پیدا میشود و علیه دشمنانی مانند گاتور ها و مولدد ها استفاده میشود . این سلاح میتواند با اسکرپ متال و شاخه درخت ترکیب شود. این سلاح از داخل انیونتوری غیب  میشود

 

 

256.png

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.