پست های پیشنهاد شده

وارد قطار شدید. در واگن سمت راست فعلا بسته است. به سمت واگن سمت چپ بروید. دمو پخش میشود. مرده ها (زامبی ها) را بکشید و به راهتان ادامه دهید. در واگن جدید دو اتاق کنار هم وجود دارد که در اتاق اول خون و تیر و یک فایل و قرص سیو وجود دارد و در اتاق دوم خون و فایل و تیر و قرص سیو وجود دارد. اتاق دوم اتاق سیو است.
از اتاق دوم که خارج شدید به مسیر خود ادامه دهید. یک اتاق دیگر وجود دارد که فعلا در آن قفل است. یک در قفل دیگر هم هست که به قسمت واگن کنترل قطار میرود. کنار آن در یک جنازه است که یک کلید دارد. بعد از برداشتن کلید دمویی مبینید. بعد از پخش دمو سگها را بکشید. روی جنازه ی دوستتان تیر است. به سمت واگن اول ( همان واگن که بازی از آنجا شروع شد ) برگردید. مرده ها را بکشید و مسیر را ادامه دهید. دمویی خواهید دید.
کلیدی که گرفتید برای اینجا بود. بعد از باز کردن در دمویی را خواهید دید. سمت راستتان یک فایل است و پشت سرتان یک در بسته. از پله های کنارتان بالا بروید. روی میز کنارتان تیر است. به سمت جلو بروید. در کنار میز بسته است.
دمویی خواهید دید. به آن شلیک کنید. دمویی دیگر پخش میشود.
از حالا بیلی نیز با شماست و میتوانید بیلی هم باشید. پیشنهاد میکنم چاقوی بیلی را دور بریزید چون به کار نمی آید.به انتهای واگن رفته و از پنجره به بالای قطار بروید. با ربکا حرکت کنید و به سمت جلو بروید.
کابل پاور را درست کنید. دمویی پخش میشود.با ربکا درون اتاقی هستید. تیر و خون و یک کلید در اینجا هست . کلید را درون آسانسور قرار دهید. (اگر وسایل دیگری هم خواستید میتوانید برای بیلی بفرستید.)
حالا بیلی شوید. به داخل قطار برگردید و از پله ها به پایین بروید. ربکا کابلها را وصل کرده و در کنار پله ها باز شده. کنار در یک راه باریکی است که میتوانید کلیدی که با ربکا گذاشتید را بردارید. سپس به ابتدای قطار بروید. در بین راه مرده ها را بکشید. همانجایی که ربکا و بیلی اولین بار یکدیگر را دیدند اتاقی بود که کلید برای آنجاست. به داخل اتاق بروید یک فایل و یک کیف و خون و نقشه وجود دارد. بیلی نمیتواند برگ قرمز و سبز را مخلوط کند. دکمه ی کنار در که روشن و خاموش میشود را بزنید. نردبان پایین آمده ، ازان بالا بروید. دمویی پخش میشود. شما به سمت واگن کناری بروید. خون و آیس پیک را بردارید و به مسیر ادامه دهید. وارد اتاق شوید. خون و تیر و شاتگان و قرص سیو وجود دارد. برگردید، دمویی خواهید دید. عقرب بزرگ را بکشید و پنل اپنر را بردارید و به انتهای قطار برگردید.
در بین مسیر مرده ها را بکشید. آیس پیک را از طریق آسانسور به ربکا بدهید و با پنل اپنر کانال کنار در را باز کنید و از آن عبور کنید. سگها را بکشید. در این واگن تیر و حلقه ی طلایی و ماده ی اشتعال زاست. به انتهای قطار که رسیدید ، با بیلی دکمه را زده و با ربکا هوک شات را بردارید. به سمت واگن دوم بروید و از هوک شات در کنار پنجره ی واگن استفاده کرده و به بالای قطار بروید. یک سوراخ وجود دارد به داخل آن بروید. مرده را بکشید. تیر و چاقو و یک جعبه وجود دارد. جعبه را بررسی کنید. حلقه را با کیف مخلوط کنید. کیف را بررسی کنید . یک کارت در آن وجود دارد. با ربکا در را باز کنید. دمویی خواهید دید.
با بیلی از پله های کناری بالا روید. در اینجا یک خون وجود دارد. به سمت اتاق عقرب بروید و از نردبان پایین رفته و از اتاق خارج شده و به در کناری که کارت ورود میخواهد بروید. بعد از باز شدن در دمویی پخش میشود. به واگن کنترل قطار بروید. دمویی پخش میشود. با شخصی که میخواهد به انتهای قطار برود کارت را بردارید. اینجا خون و تیر نیز وجود دارد. کارت را وارد کنید و رمزی که باید بزنید این است که مجموع عدد مورد نظر شود. اینجا 36 است 8 تای آن را 4 زده و 2 تای آن را 2 . دمویی پخش میشود . حالا اگر با بیلی بودید الان ربکا میشوید و باید روی کنترل مقابل بزنید. عدد 81 که با 8 تا 9 و یک 8 و یک 1 درست میشود. دمویی میبینید.
الان از قطار خارج شدید. زامبی هارا بکشید. در اینجا هر چه از قطار نگرفتید است. به داخل تنها در آنجا بروید و از نردبان بالا رفته و دمویی را ببینید. تیر و خون و قرص سیو و دستگاه سیو در اینجا هست.
وارد در سمت راست سیو شوید. مرده ها را بکشید. در اینجا یک در باز و یک در بسته و در تیر وجود دارد. وارد دری که باز است شوید.سمت راستتان یک اتاق و سمت چپتان راه پله است. وارد اتاق شوید. مرده ها را بکشید. دراینجا مجسمه ی بدن مرد و یک اسلحه ی شاتگان و سوخت وجود دارد. اسلحه ی شاتگان هفت تیره است. پیشنهاد میکنم اسلحه ی قبلی را دور ریخته و این را برداید.
یک نردبان نیز وجود دارد. دلیلی برای بالا رفتن از نردبان ندارید. اگر رفتید زامبی هارا بکشید. سه خون نیز در اینجا وجود دارد. یک در بسته هم هست. از اتاق خارج شوید. لازم نیست از پله ها پایین روید زیرا فعلا بخار آب مانع از عبور شما میشود. به هال برگردید. وارد در سمت چپ نشوید. از پله ها بالا بروید. مجسمه ی بدن مرد را در ترازو بگذارد.در این طبقه دو در باز و دو در بسته است. به اتاق سمت چپ طبقه ی دوم بروید. در اینجا یک تیر یک فایل و در کمد کوچکی هندل وجود دارد. پس از برداشتن هندل کلاغها می آیند. یا آنها را بکشید یا فرار کنید. به داخل دیگر در باز این طبقه بروید. در اینجا تیر کلت و شاتگان و قرص سیو وجود دارد. دستگاه سیو و سه در نیز هست که دوتای آن بسته است. داخل در باز بروید. مرده ها را بکشید. در اینجا نیز دو در وجود دارد که یکی از آنها قفل است. وارد در باز شوید. در اینجا میکروفیلم آ و نقشه ی این ساختمان و قرص سیو وجود دارد. هندل را مقابل کنترل آسانسور استفاده کنید. ربکا را به درون آسانسور برده و با بیلی او را بالا ببرید. سوسکها را بکشید. در اینجا تیر کلت و شاتگان و خون وجود دارد. از تنها در اینجا بیرون بروید. کلاغها را بکشید. در اینجا خون وجود دارد. به در دیگر اینجا بروید. در اینجا یک در بسته و یک نردبان و یک پلکان وجود دارد. از پلکان پایین بروید. دو در وجود دارد. در دوم را باز کنید تا بیلی را پیش خود بیاورید. سپس وارد در اول شوید. سوسکها را بکشید. در اینجا اسلحه ی گرنید لانچر یا به قول من غول کش و تیرش و تیر شاتگان و مجسمه ی بدن زن وجود دارد. در اینجا نیز قفل است. از اینجا خارج شده و از پله ها بالا بروید.با ربکا از نردبان پایین بروید و با بیلی ماشین را فعال کنید تا قفس آهنی بالا برود. با ربکا کلید را بردارید. دمویی خواهید دید. هزارپای بزرگ را بکشید. دمویی ببینید و به طبقه ی اول در سمت اتاق سیو بروید. در بسته ی اینجا را با کلید باز کنید. در اینجا سوخت فندک و خون وجود دارد. سوخت فندک را با فندک بیلی مخلوط کنید. به طبقه ی دوم بروید. به اتاق کنفرانس رفته و از آنجا به تنها در باز آنجا روید. در اینجا دری قفل بود آن را با کلید باز کنید. در اینجا تیر کلت و شاتگان و فایل وجود دارد. البته باید چراغ این اتاق را روشن کنید و سپس اینهارا ببینید. میز کوچک را زیر سر گوزن خشک شده بگذارید و عقربه ی ساعت را بردارید.از در خارج شده و به اتاق آسانسور برگردید. با فندک بیلی شمع کنار در را روشن کرده و به داخل اتاق بروید. مرده ها را بکشید و تیر غول کش را بردارید. یکی از قفسه ها را میتوانید هل دهید. پشت آن کتاب خوب است. آن را بررسی کنید. بال فرشته را بدست می آورید.
به کنار ترازو بروید و بال فرشته را با بدن زن مخلوط کرده و در ترازو بگذارید. به اتاقی که ربکا با آسانسور به آنجا رفت بروید. عقربه ی ساعت را در جایش قرار داده و آن را روی 8:15 تنظیم کنید و اوکی را بزنید. دو در باز خواهد شد. یکی در طبقه ی اول و دیگری در طبقه ی دوم. به هال برگردید. در طبقه ی دوم در سفیدی است که توسط زنگ ساعت باز شده ، وارد آن شوید و مرده ها را بکشید. در اینجا یک فایل ، تیر شاتگان ، خون و میکروفیلم بی وجود دارد.به طبقه ی پایین بروید و در سمت چپ را باز کرده وارد آن شوید. در اول را باز نکنید چون چیز خاصی ندارد و فقط باید باس بازی را بکشید. در دوم را زنگ ساعت باز کرده است. داخل آن شوید و مرده هارا بکشید و تیر کلت را بردارید. میکروفیلم ها را داخل دستگاه مقابل در بگذارید و دیسک را برداشته به اتاق کنفرانس بروید. موقع بازگشت باس بازی را میبینید. میتوانید به راحتی فرار کنید. دیسک را پشت تریبون استفاده کنید. به شما رمزی میدهد که متغیر است. مثلا برای من 74 بود. به این ترتیب درهای شمشیر باز میشودند.
اولین اتاق شمشیر در همین سالن کنفرانس است. داخل آن شوید. مرده ها را بکشید. دو اتاق وجود دارد که در هر دویشان باز است. اولین اتاق اتاق شطرنج است که در آن تیر کلت و تیر غول کش و قرص سیو وجود دارد. بر روی میز ترتیپ قرار گرفتن مهره ها را نشان داده است. شاه سفید را سه خانه به پایین حرکت داده سپس یک خانه به سمت راست و سپس دو خانه به سمت بالا ببرید. شطرنج روی میز کنار میرود و زیر آن کتاب شیطان را خواهید دید. کتاب را بررسی کنید. بال سیاه را خواهید دید. از اتاق خارج شده و به سمت اتاق دیگر بروید. اینجا درمانگاه است و خون و گرین چمیکال وجود دارد. با ربکا روی گرین چمیکال زده ، اکنون ربکا گرین چمیکال را همراه خود در قسمت پرسونال دارد. از اینجا خارچ شوید و به هال بازگردید.
کنار ترازو بروید و مجسمه ی بدن مرد را بردارید و آن را با بال سیاه مخلوط کنید. بدن مرد را سر جایش بگذارید. تصویر مارکوس بالا می رود و راهرویی پیدا میشود. از راهرو پایین بروید. عنکبوت ها را بکشید. در اینجا دو در وجود دارد. در اول قفل است و در دوم باز است. وارد در دوم شوید. در اینجا خون و تیر و فایل و قرص سیو و دستگاه سیو و اتاق دیگری وجود دارد. وارد اتاق شوید. با کمک بیلی از دیوار بالا روید تا به داخل کانال اشاره شده بروید. دمویی میبینید و ربکا میشوید. در اینجا یک فایل وجود دارد. روی کنترل پنل کلیک کنید.بالا بالا پایین بالا بالا رمز آن است. دمویی هایی خواهید دید. اکنون بیلی خواهید شد. از اینجا خارج شده و وارد دری که تازه باز شده شوید. در آنجا تیر کلت و تیر تپانچه و سوخت وجود دارد. به تنها اتاق موجود در اینجا بروید. در بین مسیر شاپانزه ها و مرده ها را بکشید. از اینجا نمیتوانید ربکا را نجات دهید. به هال بروید و در طبقه ی اول داخل اتاق کنار دستگاه سیو شوید و به زیر زمینی که بخار آب مانع عبورتان شد بروید. اکنون بخار آب توسط کنترل پنل قطع شده است. در اینجا خون وجود دارد. از پله ها پایین بروید و شاپانزه ها را بکشید. در اینجا تیر کلت وجود دارد. به راهرویی میرسید. وارد در اول نشوید و از در انتهای راهرو بروید و ربکا را نجات دهید. دموهایی خواهید دید. در اینجا قرص سیو و دستگاه سیو وجود دارد. از اینجا خارج شده و معمای چرخه ی مرگ را حل کنید. با فندک بیلی به ترتیب مشعل های گوزن ، گرگ ، اسب ، شیر ، مار و عقاب را روشن کنید. در باز میشود. داخل بروید . در اینجا دو اتاق وجود دارد. اتاق آخر راهرو خون و قرص سیو و فایل و مرده دارد. دی
در اتاق اول لوح وجود دارد. از اینجا خارج شده و وارد دری که نرفتید ، شوید. عنکبوت هارا بکشید. وارد اتاق اول شوید و سوسکها را بکشید. کلید را بردارید. تینجا یک خون نیز هست. از این اتاق خارج شوید و به داخل در انتهای راهرو بروید. از پله ها بالا بروید. در اینجا تیر کلت و شاتگان و مگنوم وجود دارد. با کلید در کمد را باز کنید و کیف را بردارید. کلید را بررسی کنید. رمز 385 را نشان میدهد. حال کیف را از روی درش بررسی کنید و رمز را بزنید. این وسایلی که گرفتید برای کلت هست و میتوانید با کلت مخلوط کنید.
ربکا را پشت دستگاه کنترل بگذارید و بیلی را به انتهای راهرو ببرید. راه را برای بیلی باز کنید. با بیلی دکمه ی قرمز را بزنید و سپس حیوانات چنگال دار را بکشید. کلید ر بردارید. به هال برگردید. به طبقه ی دوم بروید. به اتاقی غول کش را از آنجا برداشتید بروید. در آبی که قفل بود را با کلید باز کنید. به اتاق کناری بروید. باس بازی یعنی مارکوس را خواهید دید. او را بکشید. هندل را بردارید و اتاق خارج شوید. مارکوس را دوباره خواهید دید. او را بکشید. به اتاق بعدی بروید. پیانو بزنید تا در باز شود. بیلی را بیرون و ربکا را داخل ببرید. باتری را بردارید. در اینجا تیر مگنوم نیز هست. در بسته میشود. با بیلی در را باز کنید (به وسیله ی پیانو). از این اتاق خارج شده و در آخر را باز کرده و به اتاق مقابلتان بروید. مرده ها را بکشید و هندل را استفاده کرده و لوح دوم را بردارید. در اینجا تیر شاتگان وجود دارد. به مسیر خود ادامه دهید. داخل در دیگر روید.در اینجا خون و تیر وجود دارد. مارکوس را خواهید دید. او را بکشید و به هال برگردید.
وارد درب روبه روی پلکان که جزو سه درب شمشیر دار است شوید. باتری آسانسور را در جای خود قرار داده و آسانسور را به پایین بیاورید. جعبه ی درون آسانسور را هل دهید و و به کنار ستونی که شیئی بالای آن است ببرید. روی جعبه رفته و لوح را بردارید.
حال به اتاق هزاپای بزرگ بازگردید. داخل درب شمشیر شوید. اینجا تیر کلت نیز وجود دارد. جلوتر رفته و از نردبان پایین بروید.
لوحهارا اینجا بگذارید. دمویی پخش خواهد شد. از نردبان بالا رفته و از در مقابلتان خارج شوید. جلو بروید و وارد اتاق کوچک کنار کلیسا شوید. در اینجا تیر شاتگان وجود دارد. بیلی را روی مربعی که تیر شاتگان آنجا بود بگذارید تا در کلیسا باز شود. ربکا را به داخل کلیسا ببرید.
وارد اتاق کوچک داخل کلیسا شوید. در اینجا تیر و خون و قرص سیو و دستگاه سیو وجود دارد. پس از بازگشت از اتاق خفاش بزرگ را بکشید و با هوک شات از سوراخ بالا بروید.
به سقف کلیسا میرسید. از نردبان مقابلتان پایین بروید و پاور آسانسور را فعال کنید. یک کلید در سمت چپ ربکاست. در این مکان که هستید خون نیز وجود دارد. از تنها در اینجا خارج شوید. اکنون کنار آسانسور هستید. بیلی را نیز به اینجا بیاورید. در مسیر بیلی نیز خون وجود دارد. وارد آسانسور شوید.
بعد از خارج شدن از آسانسور به راهرویی میرسید که در آنجا یک خون و یک در وجود دارد. داخل تنها در آنجا شوید. در این اتاق خون و فایل و قرص سیو و دستگاه سیو و آسانسور کوچی برای جابه جایی وسایل وجود دارند. یک سوراخ در انتهای قسمت چپ اتاق نیز هست که با ربکا به وسیله ی هوک شات از آن بالا میروید.
در این مکان با مارکوس مواجه خواهید شد. او را بکشید و فایل و لیچ کپسول را بردارید. در اینجا سوخت نیز هست. نقشه ی آزمایشگاه نیز وجود دارد. از این اتاق خارج شوید . در مقابلتان یک دکمه ی قرمز است. آن را بزنید. دیوار بالا رفته و راه برای بیلی باز خواهد شد. فعلا با بیلی کاری نداشته باشید. در اول بسته است. در دوم باز است و در آن قرص سیو و دستگاه سیو است.
اگر میخواهید بازی را ذخیره کنید وارد آنجا شوید. در غیر اینصورت نیازی نیست که وارد آنجا شوید. در سوم راه به آزمایشگاه دارد. وارد آزمایشگاه شده و در اینجا تیر شاتگان و فایل خواهید دید. مردده ی خوابیده بلند خواهد شد.
بعد از کشتن مرده روی رد چمیکال کلیک کنید و سپس لیچ کپسول با دستگاه میکس ربکا مخلوط کنید. دو اتاق در آزمایشگاه هست. یکی پر از گاز است و فعلا نمیتوانید از آن استفاده کنید و دیگری در بزرگی دارد. وارد آنجا شوید و مرده ها را بکشید. در اینجا دو خون و یک فایل وجود دارد. آسانسور و گرین چمیکال نیز هست. با ربکا بر روی گرین چمیکال کلیک کنید. بلو لیچ جارم را به بیلی برسانید (از طریق آسانسور) . بیلی شوید و در اتاق بعد از کشتن مرده از آنجا خارج شده و مارکوس را خواهد دید. مارکوس را بکشید. بلو لیچ را روی در ته اتاق بگذارید. در این اتاق تیر کلت و قرص سیو و اینپوت کویل و فایل وجود دارد.
در انتهای این اتاق در دیگری است. داخل آن شوید و مرده را بکشید. گرین لیچ را نیز از دست مجسمه برداریدو و مرده ی دیکر را هم بکشید. به سمت آسانسور رفته و گرین لیچ را به ربکا دهید. ربکا شوید و گرین لیچ را روی در سبز بگذارید. در باز میشود. وارد سرد خانه شده و مرده ها را بکشید. اینجا تیر و استرلیزینگ ایجنت هست. به آزمایشگاه بازگردید و استرلیزینگ ایجنت را درون دستگاه بگذارید. گاز اتاق مقابل خارج میشود و حال میتوانید وارد اتاق شوید. مرده ها را بکشید و کلبد را بردارید.
کلید مال در قفلی است که دکمه ی قرمز آنجا بود. در اول .
در این اتاق حیوانات چنگال دار را بکشید و سپس فایل و دیال را بردارید. از طریق آسانسور دیال را به بیلی برسانید. بیلی شوید و از اتاق خارج شده و دیال را روی در رمز دار قرار دهید. عدد 4863 رمز در است. بعد از دیدن دمو کلید را بزنید تا نردبان پایین بیفتد.
ربکا را نیز به بیلی برسانید. اوت پوت کویل را از کنار قطار بردارید. با ربکا زیر اتاق کنترل قطار بروید و به کمک هوک شات وارد اتاق کنترل شوید. در اینجا تیر شاتگان است. ان پوت و اوت پوت را روی دستگاه کنترل بگذارید. سمت قطار بروید و سوار قطار شوید وسپس دمویی ببینید. حال با مارکوس مواجه خواهید شد. او را بکشید و به اتاق کنترل رفته و مجددا اوت پوت را سر جایش بگذارید. سوار قطار شوید و اسلحه ی مگنوم را از دست مرده بردارید. سپس قطار را به حرکت درآورید.
دری که چراغ سبز بالای آن است قفل است. از پله ها بالا رفته و در دیگر را باز کنید. تیر کلت را بردارید. از آسانسور انتهای اینجا پایین روید. جلوتر رفته و از در انتهای آنجا داخل شوید. جلو بروید و کلید را بردارید. در راه بازگشت حیوانات چنگال دار را بکشید و از آسانسور بالا بروید. یک اتاق نیز در اینجا هست که تیر و خون و دستگاه سیو و قرص سیو در آن است. کلید نیز برای کامپیوتریست که در این اتاق است. با استفاده از کلید آسانسور بزرگ را راه بیندازید.
سمت آسانسور رفته و روی کلید کلیک کنید تا آسانسور راه بیفتد. جلو تر بروید. انریکو را خواهید دید. کلید را از روی زمین بردارید. به دیگر سمت آسانسور بروید. با کلیدتان آسانسور کوچک را فعال کنید. دمویی میبینید. مستر ایکس را خواهید دید. او را بکشید و سپس سوار آسانسور شوید. طبقه ی اول همان جایی است که بعد از واژگون شدن قطار در آنجا بودید.
در طبقه ی دوم تیر مگنوم و دشمن و خون وجود دارد. در انتها ی راهروی آن نیز بدری است که به قطار دوم میرسد.
به طبقه ی چهارم رفته و دمویی ببینید. از آسانسور خارج شده و دموی دیگری ببینید.
به اتاق رو به رویتان بروید . در اینجا یک آسانسور است که فعلا کار نمیکند. یک خون و تیر و قرص سیو و دستگاه سیو در اتاق کنترل است. مقابل دستگاه سیو دستگاه کنترل هست.  برق سیستم فعال میشود. از آسانسور استفاده کنید. زامبی ها را بکشید و خون ها را بردارید. مارکوس را بکشید. به اتاق انتهای راهرو بروید و مرده را بکشید. از پله ها پایین بروید و به سمت در زیر پلکان بروید. در اینجا تیر شاتگانم هست. به مسیر خود ادامه دهید و وارد در روبه رویتان شوید و از پله ها پایین بروید. وارد در انتهای پله شده و بیلی را خواهید دید.
به اتاقی که جعبه ها در آنجا بود بازگردید و ربکا را پشت دستگاه قرار داده و بیلی را از نردبان پایین برده وجعبه ها را طوری قرار دهید که راهی به طرف دیگر باز کنند.
آب استخر را پر کنید و هندل را از آن طرف بردارید.

از اینجا خارج شده و از پله ها بالا روید. از اتاق خارج شوید و هندل را روی در مقابلتان بگذارید. دشمنان را بکشید. در اینجا یک تیر کلت و یک نردبان و یک در دیگر وجود دارد. از نردبان بالا رفته و دشمنان را بکشید. فایل را بردارید. با ربکا از رد چمیکال استفاده کنید. از نردبان پایین رفته و وارد در دیگر شوید. دشمنان را بکشید و وارد اتاق روبه رویتان شوید. در اینجا انواع تیر و خون و فایل وجود دارد. دستگاه سیو و قرص سیو نیز هست. از در دیگر اتاق بیرون روید و از پله ها پایین بروید . از در انتهای راهرو خارج شده و قورباغه ی بزرگ را بکشید. به مسیر خود ادامه دهید. دشمنان را بکشید . در اینجا تیر شاتگان هست. از آسانسور استفاده کنید. به طرف دیگر اتاق بروید. مستر ایکس را خواهید دید. او را بکشید. دکمه ای که انتهای اتاق است را فشار دهید. سمت چپتان نردبانی پایین می آید. از آن بالا بروید. مادر برد را بردارید. از پله ها پایین رفته و سپس از آسانسور استفاده کنید.
مادر برد را درون کنترل پنل بگذارید. ربکا را داخل جعبه ی گذاشته و به سمت دیگر ببرید. در اینجا تیر و یک در و یک کامپیوتر است. دسته ی مقابل کامپیوتر را استفاده کنید تا راه برای بیلی باز شود. از اتاق خارج شوید و سوسکها را بکشید. اینجا تیر و یک شیشه است. بر بلو چمیکال کلیک کنید تا اسید بدست آورید. اسید را با ظرف شیشه ای مخلوط کنید. در را نیز باز کنید.
از پله ها پایین بروید.
بیلی شوید و از آسانسور پایین رفته و وارد در مقابلتان شوید. مقابلتان خون وجود دارد. مسیر را ادامه دهید. وارد تنها در آنجا شوید. دشمنان را بکشید و تیر ها را بردارید. در یک انتها در بسته ایست و در انتهای دیگر دری است که باید آن را باز کنید. از آن داخل شده و به ربکا خواهید رسید. به کمک بیلی باتری را بردارید. سوسکها را بکشید. باتری را با سوخت مخلوط کنید. از پله ها بالا رفته و داخل دری که ربکا آن را باز کرد شوید. محلی که بیلی را نجات دادید. به سمت چرثقیل بروید. باتری را درون جرثقیل قرار داده و کارت را بردارید. حال برگردید و دری که بسته بود را با کارت باز کنید. تیر مگنوم را بردارید و وارد اتاق شوید. دمویی خواهید دید. مارکوس را بکشید. تیر مگنوم را بردارید. یک کلید را با ربکا و دیگری را با بیلی بردارید.
ربکا را سمت چپ و بیلی را سمت راست بگذارید و در را باز کنید. در اینجا تیر و خون و دستگاه سیو و قرص سیو و آسانسور است. حالا سوار آسانسور شوید و آن را راه بیندازید. دمویی خواهید دید. به مارکوس تیر بزنید. دمویی پخش خواهد شد. با بیلی مارکوس را سرگرم کنید تا ربکا کلیدها را فعال کند. چهار کلید را ربکا فعال میکند و دمویی پخش میشود.


تمام.

 

BaziTarsnak.IR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

معماهای بازی 

 

اتاق پروژکتور ( کد 2D ):

PicsArt_01-30-08.45.18.jpg

 

اتاق شطرنج : 

PicsArt_01-30-08.47.31-1.jpg

 

درجه حرارت  °70 : 

352099966.jpg

بالا / بالا / پایین / بالا / بالا 

 

رمز کیف : 

453767720.jpg

 

رمز در ( 4863 ) :

453964516.jpg

 

اتاق کنترل : 

455399070.jpg

 

اتاق جعبه ها : 

455753691.jpg

455753598.jpg

455753613.jpg

455753629.jpg

455753644.jpg

455753660.jpg

455753676.jpg

455753707.jpg

455753722.jpg

455753738.jpg

455753754.jpg

 

BaziTarsnak.Ir

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.