پس از اتمام بازی man of medan شاهد تریلر از بازی بعدی شرکت supermasive games خواهیم بود به نام little hope که در سال 2020 انتشار خواهد یاد و تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده بازخورد کاربر