project resistance تریلر بازی RE PROJECT RESISTANCE

تریلر بازی جدید و در حال ساخت کپکام که به صورت همکاری تیمی است. این بازی در مورد بازمانده هایی از شهر رکون است که توسط کمپانی آمبرلا زندانی شدند و در تلاش اند تا از دست آمبرلا و مامورینش فرار کنند.

  • خوشم اومد 1
  • متشکرم 2بازخورد کاربر