جوایز

 1. صد ارسال

 2. دویست ارسال

 3. سیصد ارسال

 4. نشان 500 امتیازی

 5. نشان عالی مدیران

مدال‌ها

 1. خبرنگار پر تلاش

 2. خبرنگار برتر

  بهترین خبرنگار سال

 3. برترین کاربر سایت

 4. برترین راهنما

  برترین راهنمای بخش رزیدنت اویل

 5. کاربر فعال

  کاربر فعال بخش رزیدنت اویل

 6. مترجم برتر

 7. سخت کوشی

  مدالی برای سخت کوشان بخش رزیدنت اویل

 8. یاقوت آبی

  یاقوت آبی نشان عالی سایت

 9. یاقوت فیروزه ای

  یاقوت فیروزه ای ، فعال در امور پشتیبانی